Styrelsen

 • Bengt Norman

  Bengt Norman

  Styrelsens ordförande

  Bengt har tidigare varit VD för EON Värmekraft AB och dessförinnan Karlshamn Kraft AB. Han är ledamot i Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse. Bengt har ett starkt engagemang för det lokala näringslivet och har flera styrelseuppdrag.

 • Mats Barvesten

  Mats Barvesten

  Ledamot

  Mats har nyligen börjat på Spotify Sverige efter att ha varit anställd hos Huawei i Kina med ansvar för produktplanering för mobiltelefoni. Han var tidigare verksamhetschef på TelecomCity i Karlskrona och dessförinnan har han haft ledande befattningar hos flera större företag i telekombranschen, bland andra Ericsson, Sony Ericsson och UiQ.

 • Mikael Blomqvist

  Michael Blomqvist

  Ledamot

  Mikael har en mångårig bakgrund som VD i Roxtec AB. Numera arbetar han som företagsutvecklare, mest genom sitt eget Michano AB och med ett spektrum av olika företag från fastigheter till IT.

 • Paula Eninge

  Paula Eninge

  Ledamot

  Paula är jurist med eget företag i Karlskrona. Hon har tidigare varit anställd på advokatfirman Werner samt varit bolagsjurist på Sony Ericsson, tidvis med bas i München. Paula har även arbetat som kammarrättsassessor och tingsrättsnotarie. Hon arbetar bland annat med internationell avtalsrätt, licensiering av applikationer och outsourcing.

 • Roger Johansson

  Ledamot

  Roger, representant för Sparbanken i Karlshamn. Banken förvaltar även Sparbanken i Karlshamns Näringslivsstiftelse samt Sparbanken i Kyrkhults Näringslivsstiftelse. Roger har mångårig erfarenhet från olika positioner inom banksektorn, med ett starkt engagemang för det lokala näringslivet.

 • Bernt Karlsson

  Bernt Karlsson

  Ledamot

  Bernt är VD (och ägare) för Areff AB som tillhandahåller system för identifiering med RFID.