Om Krigskassa Blekinge

Investeringsfilosofi

 

Vi vet att våra portföljbolags styrkor är Krigskassas styrkor – att vi utan dem inte har någon verksamhet. Därför är det viktigt för oss att investera i bolag som är attraktiva och har stor tillväxtpotential.  Det är också viktigt att Krigskassa och bolaget vi investerar i delar en gemensam målbild.

Riktlinjer

 • Tillväxt
 • Internationalisering
 • Tidig fas
 • Risk medel/hög
 • Minoritetsägande
 • Syndikering

Förvärvskriterier

 • Branschoberoende
 • Verksamhet i Blekinge
 • Påbörjad försäljning
 • Skalbarhet
 • Unik teknologi/koncept
 • Stark entreprenör

Åtgärder

 • Nyckelpersoner
 • Styrelse
 • Gemensam målbild
 • Tillväxt > 25 %
 • Rörelsemarginal
 • Tydlig exitplan

Process

 • Möte mellan bolaget och representant från Krigskassas team – ofta tillsammans med någon av affärsutvecklarna på BBI.
 • Krigskassa ger feedback och bolaget återkopplar
 • GO/NO GO
 • Bolaget presenterar för Krigskassas styrelse (15 min)
 • GO/NO GO
 • Fördjupad analys sker
 • VD för Krigskassa föredrar ärendet för styrelsen som fattar slutgiltigt beslut