Välkommen till Krigskassa Blekinge!

Krigskassa är ett investmentbolag som riktar sig till bolag i Blekinge som befinner sig i tidig fas. Fondens ursprungliga kapital var 6 Mkr och kom till 50 % från en statlig pensionsfond. Övriga ägare representerar regionala företag, organisationer och privatpersoner. Krigskassa bildades 2006 och administreras alltsedan start av företagsinkubatorn BBI, Blekinge Business Incubator AB.

Syftet är att skapa fler växande företag och fler arbetstillfällen i regionen.

Några av våra engagemang

 • Techinova AB

  Techinova riktar sig till kunder inom energi- och miljöområdet med behov av effektiv kommunikation, övervakning och automation. Produkterna utgör nyckelkomponenter i intelligenta elnät och löser behov för bättre övervakning, styrning och utnyttjning av distribuerade system, t.ex. elnät.

  Bransch: Smart GridWeb: www.techinova.se
 • EviDos AB

  EviDos AB har utvecklat ett webb-baserat beslutsstöd för ordination och dosering av läkemedel. Det syftar till att höja patient-säkerheten och minska de misstag som sker på grund av den mänskliga faktorn. Verktyget finns numera också som app för mobilen.

  Bransch: MedicinteknikWeb: www.evidos.se
 • DidWe AB

  Bolagets idé är att ta fram en app för event, där alla fotografier som tas hamnar på samma ställe för alla inom gruppen att se. Teamet i bolaget, som är studenter på Hyper Island, är nu ute på sin praktik men jobbar parallellt med DidWe. Appen är lanserad

  Bransch: ICT – Cloud computingWeb: www.didwe.se